Algemene voorwaarden

De spellen van Oud Vermaeck bij studio LiVE zijn met zorg samengesteld. U zult begrijpen dat wij rekenen op zorgvuldig gebruik van de materialen. Wij hanteren de volgende regels bij de verhuur:

Reservering
U kunt telefonisch, via de webshop of per e-mail een reservering plaatsen voor het huren van één (of meerdere) spellen voor een bepaalde datum. U ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van Oud Vermaeck. In overleg kunnen de spellen 1 dag van te voren opgehaald worden, de dag na het spelen moeten de spellen weer terug gebracht worden. In overleg is veel mogelijk. Voor te laat terug inlveren brengen wij een  boete van € 5,- per dag in rekening. De borg min evt. kosten wordt binnen 3 werkdagen na ontvangst terug gestort op je rekening.
Zie voor betalingsinformatie de factuur.

Annuleren
U kunt kosteloos annuleren tot 14 dagen voor datum van de verhuur zoals vermeld staat in de factuur. Tussen 14 en 6 dagen voor de datum van de verhuur kunt u nog schriftelijk of via de mail annuleren tegen een vergoeding. Voor de gemaakte kosten en het beschikbaar houden van de gekozen materialen houdt Oud Vermaeck dan 50% van de huursom in. Bij annulering 5 dagen voor datum van de verhuur bent u de totale huursom verschuldigd. Wel is het mogelijk de datum van de verhuur eenmalig te verplaatsen naar maximaal twee maanden na de oorspronkelijke datum.

Borg
Wij vragen voor het huren van de spellen een borg van de helft van een totale huurbedrag. Het borgbedrag wordt, indien het gehuurde zonder schade en compleet is geretourneerd, volledig aan de huurder terugbetaald. De borg ontvangt u retour op uw bank/giro rekening binnen 3 dagen na het terug brengen van het materiaal.

Schade
Bij schade aan één of meerdere spellen wordt de vervangingswaarde in mindering gebracht op de borg. Indien de borg niet toereikend is, dient huurder het eventuele verschil tussen de betaalde borg en het schadebedrag aan de verhuurder te vergoeden. De spellen inhoud/attributen blijven eigendom van Oud Vermeack.
- Verloren gegaan of onherstelbaar beschadigd materiaal wordt verrekend tegen door studio LiVE vast te stellen vervangingswaarde.
- De borg wordt niet terug betaald indien huurder zich niet houdt of afwijkt van de in deze overeenkomst genoemde bepalingen en voorwaarden.

Verhuurperiode
Alle materialen worden uitsluitend verhuurd voor de duur van de in de overeenkomst vastgestelde tijd (in principe is dat 1 dag voor aanvang van het feest; en maximaal 1 dag na het feest, tenzij van te voren anders overeen is gekomen). Bij te late bezorging worden een of meerdere huurperiodes in rekening gebracht ten laste van de huurder. De hoogte is afhankelijk van de tijdsoverschrijding. Worden de spellen geheel niet terugbezorgd dan zal naast de al betaalde borg een bedrag ter waarde van het complete spel plus inhoud en attributen in rekening worden gebracht.

Ophalen en terugbrengen
Tijdens het ophalen van de spellen heeft de huurder de mogelijkheid om de materialen te bekijken en te oordelen op de staat waarin deze verkeren. De huurder houdt zich bij het ophalen en terugbrengen van de spellen aan de afgesproken tijdstippen. Standaard is dat u de themakist 1 dag voor het feestje ophaalt en de dag na het feestje terug brengt. Tijden gaan altijd in overleg. We vragen u vriendelijk om u aan het afgesproken tijdstip te houden en het terugbrengen van de materialen de checklist van te voren in te vullen.

Vervoer
De huurder is verantwoordelijk voor deugdelijk transport van de spellen en andere materialen van en naar studio LiVE. Eventueel kan Oud Vermaeck in bepaalde gevallen zorgdragen voor het bezorgen van de spellen. Mogelijkheden en kosten hiervoor zijn op te vragen bij Oud Vermaeck.

Aansprakelijkheid
Alle materialen zijn bestemd voor kinderen van 4 jaar en ouder. Laat de kinderen nooit zonder supervisie spelen met de spellen.

De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor ongevallen en daaruit voorkomende schade of letselschade (materieel en immaterieel). De huurder verplicht zich erop toe te zien dan men oordeelkundig met het materiaal omgaat en is daarvoor volledig verantwoordelijk. Oud Vermaeck kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade door het gebruik van materialen in de themakist.

© De materialen zijn eigendom van Oud Vermaeck en mogen niet gekopieerd, verhuurd of gebruikt worden zonder toestemming van de eigenaar.